اخباردرباره انجمن

تبلور اندیشه در دانشنامه هزاره

انجمن فرهنگی تبلور اندیشه به عنوان یک مدخل مستقل در دانشنامه هزاره ثبت شد

 

 

 

 

 

 

 


درج انجمن فرهنگی تبلور اندیشه به عنوان یک مدخل مستقل در مجموعه گرانسنگ دانشنامه هزاره را خدمت همکاران گرانقدر در انجمن فرهنگی تبلور اندیشه تبریک عرض نموده و امیدواریم فعالیت های دوستانمان برای جامعه پیرامونی مثمر ثمربوده باشد و بیش از پیش بتوانیم در راستای انجام فعالیت های عام المنفعه انجام وظیفه نماییم
با احترام
زمستان ۱۳۹۹
دکمه بازگشت به بالا