اخبار

نشست تخصصی راهکارهای مقابله با اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم

انجمن فرهنگی تبلور اندیشه

در تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۲۳ در جامعه‌المصطفی العالمیه نمایندگی خراسان با حضور دانش پژوهان از ۵ قاره جهان،‌ موسسات فرهنگی،‌انجمن ها و نخبگان علمی،‌فرهنگی و اجتماعی  نشستی با عنوان راهکارهای مقابله با اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم  برگزار گردید،‌در این نشست ابتدا طرح موضوع صورت گرفت و در پی آن کارگروه هایی با موضوعات مختلف مانند ادیان،‌ سیاسی،‌حقوقی،‌رسانه و … تشکیل گردید که در آن ایده هایی ارائه گردید و در پی ارائه ایده ها راهکارهایی همراه با آسیب شناسی حین انجام و بعد انجام به بحث گذاشته شد. که بعد از بررسی ها و دریافت نظریات مختلف  به صورت یک خروجی مکتوب در انتهای جلسه توسط سخنگوی هر کارگروه در نشست بیان گردید.

پایان بخش این نشست خوانش بیانیه ای از سوی نخبگان اجتماعی، فرهنگی، و اجتماعی در محکوم نمودن عمل اهانت به قرآن بود که در کشور سوئد انجام شده بود.

نشست تخصصی راهکارهای مقابله با اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم
نشست تخصصی راهکارهای مقابله با اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم

انجمن فرهنگی تبلور اندیشه نیز با حضور درکارگروه رسانه  مباحث زیر را مطرح نمود:

  1. تفکیک بین شخصی بودن عمل
  2. آسیب شناسی رفتارهای عقده مندانه افراد
  3. بررسی سوابق فعالیت‌های این گونه افراد هم از لحاظ اجتماعی و سرخوردگی های آن و هم از لحاظ روانی
  4. بررسی چگونگی به دام افتادن اینگونه افراد برای بهره برداری رسانه ای برای ایجاد موج های اسلام هراسی و..
  5. علت یابی دیده شدن چنین فعالیت هایی توسط خود مسلمانان (‌یعنی بیشترین انتشار چنین موضوعاتی توسط خود مسلمانان انجام میشود)‌
  6. برنامه ریزی فرا منطقوی و دوراندیشی برای برنامه ریزی ها
  7. ورود افراد متخصص رسانه در موضوعات رسانه ای به دور از هرگونه فیلتر و …
نشست تخصصی راهکارهای مقابله با اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم
نشست تخصصی راهکارهای مقابله با اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم
دکمه بازگشت به بالا